Naujausi straipsniai

  Rytų Europos krašto prezidentūra įdėmiai stebi situaciją ir valdžios potvarkius Lietuvoje. Šiuo metu visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai Lietuvoje vis dar sustabdyti iki atskiro Rytų Europos krašto prezidentūros laiško ir oficialaus pareiškimo.
  Sakramento priėmimas yra šventa ir pašventinanti privilegija. Tai darydami galime pasisemti daugiau Viešpaties galios.
  „Tik po kelių mėnesių supratau, kad Jis visą laiką, baisiausiomis depresijos ir nevilties akimirkomis, buvo su manimi...“
  Sesuo Bonė H. Kordon ir sesuo Šeron Jubenk atsiuntė vaizdo įrašus vildamosi, kad Krašto seserys galės išgirsti šias žinias ir pajusti jų meilę.
  Prezidentas Nelsonas siunčia paguodos žinią, tebesitęsiant pastangoms apsaugoti mūsų bendruomenes nuo COVID-19 pandemijos. Jis kalba apie ramybę, kuri ateina tik per Jėzų Kristų.
  Naująją krašto prezidentūrą sudarys vyresnysis Kristofelis Goldenas, vyresnysis Hansas Teodoras Boumas ir vyresnysis Kirilas Pochilka
  Bažnyčia patvirtino daugiau nei 110 pagalbos dėl COVID-19 projektų 57 šalyse. Didžioji jų dalis vykdoma kartu su patikimais partneriais iš humanitarinių organizacijų, sveikatos ministerijų ir ligoninių.
  Tikra tiesa ramina ir guodžia