vadovai

    Tikra tiesa ramina ir guodžia
    Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia žmones visame pasaulyje kovo 29 d. pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19 pandemijos.
    Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
    Rytų Europos krašto prezidentūra, krašto septyniasdešimties nariai