vadovų žinia

  Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia žmones visame pasaulyje kovo 29 d. pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19 pandemijos.
  Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
  2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į narius
  2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus
  Renginio įrašas
  Viešpats žino mūsų potencialą ir niekada neprašo mūsų nešti daugiau, nei pajėgiame. Jo tikslas yra padėti mums tapti geriausiems, kokie tik galime būti.